…det er jo befriende, det der med at synge for sin egen skyld

Thomas, Vokalgruppedeltager

Vokalgrupper

I Vokalgruppen mødes vi og bruger stemmen sammen med andre. Vi synger kendte sange og lærer nye, vi eksperimenterer med stemmelyden og improviserer sammen. Vi lytter, samtidig med at vi selv giver lyd og vi inspireres af de andre og af dét, der opstår i fællesskabet.

At synge i Vokalgruppen er udviklende både for den enkelte og for helheden. Du bliver fortrolig med din egen stemme og alle dens muligheder og du udvikler din kreativitet, når du afprøver dine ideer. Din tillid og dit mod til at blive hørt vokser.
Når en gruppe arbejder vokalt sammen, vokser gruppens potentiale: lydhørheden øges ligesom accepten af de andre deltagere. Evnen til at fokusere på dét, der sker i nuet, trænes og samarbejdsevnen og -viljen styrkes gennem den fælles stemmelyd.

Vokalgruppen kan bruges indenfor en lang række områder, hvor forholdet mellem den enkelte og gruppen er i spil:

  • Erhvervsmæssige sammenhænge, hvor personalepleje og -udvikling er i fokus
  • Undervisning af personalegrupper og studentergrupper indenfor f.eks. den pædagogiske sektor
  • Lindrende og helende arbejde med f.eks. kræftpatienter i patientforeninger