Om mig

Hvad skal jeg skrive for at give et kort, relevant og oplysende signalement af mig selv? Når man som jeg har levet en del år er der nemlig meget at skrive! Jeg nøjes her med 4 kategorier: erhvervserfaring, uddannelse, det personlige og ‘det jeg brænder for’.

Erhvervserfaringen
Hjørnestenene i min erhvervserfaring er sammensat dels af et langt liv som underviser, dels af teater- og musikarbejde i nogle af mine vigtige ungdoms år.
Med 25 års erfaring som underviser og uddannelsesudvikler på 2 pædagogseminarier i Københavnsområdet har jeg stor erfaring med at møde mennesker og etablere rum hvor der kan undervises, udvikles, undersøges og samtales. I alle disse år har jeg arbejdet med både enkelt studerende og med grupper, der størrelsesmæssigt har ligget fra 4-5 mennesker op til flere hundrede. Jeg har således en lang og bred træning indenfor didaktisk tænkning.
Som underviser har jeg opbygget en ligelig praktisk og teoretisk erfaring. Med en dyb viden om læringsstile er både forlæsningsformen og arbejdet på gulvet naturligt for mig. Undervisning, vejledning og facilitering af læreprocesser er en af mine grundkompetencer.

Fra jeg var 19 år og 5-6 år frem arbejdede jeg professionelt med musik og teater, som sanger og som sanger/danser/statist. Ud over at arbejdet mindskede mine studielån og at det var smadder sjovt, lærte jeg i disse år meget om tilstedeværelse, værdien af at have fundamentet i orden og om disciplin. Arbejdet med det musiske gav mig erfaring med betydningen af struktur og rammer i tilværelsen og med den frihed det giver at kunne udtrykke sig kropsligt i en given sammenhæng. Jeg lærte mulighederne i det ordløse samvær og oplevede betydningen af det legende.

Ud over disse to væsentlige erhvervs erfaringer tæller mit arbejdsliv titler som bl.a. buffist, højskolelærer, piccoline, købmandsmedhjælper, bigband dirigent.

Uddannelsen
Min uddannelse er både praktisk/ håndværksmæssig og teoretisk/ akademisk og den ligger indenfor musikken og det musiske område.
Mit faglige udgangspunkt er en bachelor i musikvidenskab fra AUC og en Almen Musikpædagogisk eksamen fra Nordjysk Musikkonservatorium. I 2011 supplerede jeg grunduddannelsen med en mastergrad fra DPU/AU og KU i pædagogisk udviklingsarbejde for at udbygge og opdatere mine akademiske kompetencer. (Klik til akademiske arbejder, links, interwievs)

Mastergraden byggede ovenpå min grundfaglighed; fokusområdet var kropslig læring og førbevidste, musikalske læreprocesser i forbindelse med sang. Som empirisk grundlag dannede og arbejdede jeg, gennem 2 år, med en Vokalgruppe for kræftberørte – patienter, pårørende og efterladte. Arbejdet foregik i Kræftens Bekæmpelses regi.
I forlængelse af denne foreløbigt sidste akademiske uddannelse udviklede jeg et undervisningsforløb indenfor UCC’s tværprofessionelle del: Krop, Stemme og Identitet.

Ved siden af den kompetencegivende uddannelse har jeg en stor mængde kurser der alle har haft kroppen, stemmen, identiteten og det sjælelige som omdrejningspunkt. Jeg har beskæftiget mig med terapi gennem hele mit liv og har et indgående kendskab til organisk psykoterapi, gestaltterapi og kropsterapi, ligesom jeg har arbejdet med traumeterapi (SE) og hypnose.
Sidst har jeg færdiggjort en uddannelse som facilitator indenfor Systemisk Opstilling også kaldet Familie- og Organisations Opstilling. I 2017 blev jeg certificeret som opstiller.

Mit personlige liv
Jeg er 64 år, mor til 3 voksne, selvstændige og dejlige børn og jeg bliver snart farmor. Jeg bor i et bofællesskab hvor den ældste er 74 år, den yngste 6 måneder. Vi spiser ofte sammen og deler det praktiske arbejde i et fællesskab hvor venlighed, hjælpsomhed og lydhørhed betyder meget. At leve med en gruppe mennesker i flere forskellige livsaldre og med gensidige forpligtelser giver mit liv fylde, tryghed og glæde.

Jeg har boet mange steder i Danmark: I Himmelev, på Vesterbro og i Nordjylland, i Whiskeybæltet og tæt ved Vadehavet. Jeg kender og kan lide mit land og mine landsmænd; jeg værdsætter de danske grundværdier og jeg er glad og taknemmelig for at bo i Danmark.

I de sidste 12-14 år har den spirituelle dimension, som jeg altid har haft som et perspektiv i mit liv, foldet sig mere ud. Efter børnene er flyttet hjemmefra er der blevet mere tid til at fokusere på et højere perspektiv og det store spørgsmål der fylder i disse år er hvor livet skal bevæge sig hen og hvor jeg kan bruge min energi bedst.

3 ting jeg brænder for
Den ordløse, kropslige væren er en stor del af min grundfaglighed. Den kan opleves i sang og dans, i meditation og i skabende arbejde med forskellige materialer og den er et vigtigt omdrejningspunkt i mit liv, fagligt og personligt.
Jeg bestræber mig på at deltage i og etablere fora/grupper hvor det er muligt at være til stede på denne måde.
Den argentinske tango har givet mig meget glæde gennem de sidste 25 år. At mødes på gulvet i ordløs leg, improvisation og tæt fællesskab er vigtigt for mig.

At mødes med mine medmennesker, i såvel arbejdsmæssige som private sammenhænge, er en vigtigt kilde til næring. At finde ind i en nærværende og engageret kontakt, hvor dét vi mødes om giver mening for alle parter. Gerne med engagerede samtaler, grin og uventede indfald til følge.

Skabende arbejde med garn og stof, samt designopgaver er vigtigt for mig. Med musikkens, undervisningens og samtalens tilstedeværelse i nuet, er håndarbejdets nørklen en vigtig modpol. En måde at sætte mig konkrete og håndfaste spor. Billederne på min hjemmeside er nogle eksempler på mit håndarbejde og design.