Alle er musikalske! Vi har alle en krop, hvor rytmen er basis for mange af de bevægelser vi laver. Tænk bare på hvor dine ben ‘går som trommestikker’ når du skal skynde dig for at møde en ven på et aftalt tidspunkt. Vi har alle en stemme, hvor melodien er en grundlæggende del af vores evne til at udtrykke os: vi kan næsten altid aflæse den sindsstemning vore nærmeste er i, når vi hører deres stemme.
Rytme og melodi er to af musikkens grundelementer og dem kan vi lære at bruge og at udtrykke os med, når vi øver vores musikalske færdigheder.

Musikalske færdigheder vokser, når de trænes. Har vi ikke haft lejlighed til at lege med musik som små, er vores musikalske færdigheder begrænsede. Når vi øver vores færdigheder, bliver vi mere sikre i at udtrykke os musikalsk, og vores musikalitet vokser.

Med en 8-årig uddannelsesbaggrund indenfor et bredt spektrum af musikalsk udøvelse og med 25 års undervisningserfaring kan jeg støtte mennesker i deres musikalske udvikling indenfor en lang række musikalske discipliner, f.eks.

  • vokal- og instrumentalundervisning
  • rytmetræning
  • teoriundervisning

Jeg skræddersyr indholdet efter de behov, der er, individuelt eller gruppevis. Kontakt mig for information og nærmere aftaler.