Familieopstilling

Familieopstilling er en metode til at arbejde med områder i dit liv, som du har behov for at blive klogere på. Det kan være problemstillinger der har med din familie eller partner at gøre. Det kan også være problemstillinger der har med dit arbejde at gøre eller måske kan det være ønsker du har for din egen fremtid og udvikling.

Familieopstilling bygger på den idé at vi alle er en del af forskellige ‘systemer’. Metoden kaldes derfor også Systemisk opstilling. Eksempler på sådanne systemer er f.eks. din egen barndomsfamilie eller din første partner og børnene fra første ægteskab. Ved at se på de indbyrdes forhold i familiesystemet får du en større indsigt og styrker din egen evne til at leve sammen med dine kære.

Familieopstilling bygger desuden på ideen om, at når vi ser vores egen problemstilling udefra, kan vi blive klogere på dét som er svært for os selv at se. Ved at opstille f.eks. figurer eller andre mennesker, kan vi opnå dette udefrakommende blik. Figurerne bruges til individuelle sessioner. Arbejder vi i grupper, bliver de andre gruppedeltagere opstillet som f.eks. familiemedlemmer eller forfædre.
I familieopstilling er min rolle at være facilitator og støtte din proces, hvad enten vi arbejder individuelt eller gruppevis.

En opstilling tager omkring 1 1/2 time; vi starter med en kortere samtale for at afklare hvad du gerne vil arbejde med og hvad der kan stilles op, herefter kommer selve opstillingen og til sidst afrunder vi forløbet.

Jeg har en 2 årig uddannelse bag mig og er certificeret som facilitator indenfor Familie Opstilling. Jeg tilbyder familieopstilling for grupper, samt individuelle- og par-opstillinger.